Itziar González Virós

Estudios y especialidad: 

Arquitecta per l'ETSAB de la UPC (1995). Professora associada del Departament de Composició Arquitectònica de l'ETSAB (UPC) fins al 2005. Ha realitzat nombrosos treballs de rehabilitació en nuclis antics i medis rurals. Va ser tècnica independent en el procés veïnal de participació ciutadana i reforma de la Plaça Lesseps (2002). Ha estat Regidora electa del Districte de Ciutat Vella de la ciutat de Barcelona des de 2007 al 2009. Actualment col·labora amb diversos estudis d'urbanisme i arquitectura en matèria de sostenibilitat social, participació, mediació i resolució de conflictes en l'espai públic.